Att omedelbart och effektivt avlägsna överblivna matrester är en nödvändighet i varje storkök.

SveLog 500 matavfallsprocessor klarar enkelt den uppgiften på miljövänligt och arbetsmässigt bästa sättet. Endast 2 liter vatten förbrukas per 15 liter matavfall.

Det sker hygieniskt och utan några som helst tunga lyft.

Matavfall förs ner i maskinens inmatningstratt och där mals till små partiklar i en kvarn. Kapacitet 15 liter matavfall/min. Via inbyggda pumpen går det malda matavfallet via rör till en tank där det luktfritt förvaras till slamsugbilen tömmer tanken.

Tanken placeras nergrävd utomhus alternativt inomhus. En av fördelarna 
med denna processorteknik är att pumpningen av det malda matavfallet sker med minimal tillsats av vatten. Det ger en god driftsekonomi och tanken  behöver inte tömmas så ofta.

Slamsugbilen transporterar  matavfallsslammet till reningsverk alternativt biogasanläggning och ger ett fullt ut fungerande kretslopp.

SveLog 500 matavfallsprocessor
är i överensstämmande med säkerhetskraven i EUs
Maskindirektiv 2006/42/EG, EMC-direktivet 2014/30/EG samt Lågspänningsdirektivet 2014/35/EG.

För mer information maila på: SveLog500Matprocessor@svelog.se

© Copyright Svenska Miljö Logistik